The project was funded by the Creative Scholarship of the City of Krakow
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków pochodzących ze Stypendium Twórczego Miasta Krakowa